Aktualności:

Uwaga konkurs pt. " Przyjaciele zwierząt- edycja 2016"

Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Inżynieró i Technikó Rolnictwa Oddział Słupsk zaprasza do konkursu na stworzenie pracy plastycznej dotyczącej zwierząt.

Celem konkursu jest:

- wypracowanie odpowiednich pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt
- zdobywanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu opieki nad zwierzętami
-kształcenie umiejętności prawidłowego podejścia do zwierzat.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, dla 5-latków. 
Format pracy: plakat o wymiarach A2 (420x594)- dowolną techniką plastyczną. 
Praca wykonana samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica lub opiekuna. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową i podpisana danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i adres.

Uwaga konkurs fotograficzny

Starosta słupski organizuje konkurs fotograficzny  (fotografia amatorska i profesjonalna)

 pn. „Przyroda powiatu w obiektywie”:

CELE:

-uwrażliwianie dzieci i młodzież na piękno przyrody  a także zachęcanie do poznawania przyrody powiatu słupskiego;

-ukazanie piękna i bogactwa naturalnego powiatu słupskiego

-odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych

-propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród mieszkańców;

-wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze

KATEGORIE:

Krajobraz powiatu słupskiego- dla osób pełnoletnich- prace powinny ukazywać piękno, niepowtarzalność  i malowniczość środowiska przyrodniczego;

Fauna i flora powiatu słupskiego - dla osób pełnoletnich- prace powinny przedstawiać rośliny/zwierzęta, w ich naturalnym środowisku;

Przyroda oczami dzieci- dla dzieci w wieku 8-12 lat- prace powinny przedstawiać rośliny/zwierzęta, w ich naturalnym środowisku lub krajobraz powiatu słupskiego;

Warunki uczestnictwa:

1.       Prace autorskie, własnoręcznie wykonane;

2.       Uczestnik może zgłosić max. 5 zdjęć w jednej kategorii w formacie 15x21 cm;

3.       Do zdjęcia należy dołączyć plik źródłowy (negatyw).

W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec powiatu słupskiego, który ukończył  18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  młodzież i dzieci , które ukończyły 8 rok życia i za pisemną zgodą prawnych opiekunów.

Więcej informacji  u koordynatora Danuty Kułakowskiej

Prace należy zgłosić do 27 września 2016r. do  koordynatora.

 

23 edycja akcji Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem:„Podaj dalej … drugie życie odpadów”

Główne przesłanie to:

-promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji;
-unikanie odpadów- szacunek do przedmiotu
-uświadamianie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:

Przedszkole, 5-latki, 6-latki - „ubranie na zielono”, spacer ekologiczny z porządkowaniem terenu,przy szkole (piątek, 16.09.2016),

Klasy I-III – spacer, praca plastyczna z odpadów o tematyce ekologicznej, film „Gdzie znikają śmieci”, „Śmieci”

 Klasy IV-VI- godz. z  wych.-  pogadanka, warsztaty – Czy recykling to potrzeba, konieczność, czy nawyk?  Czy zauważyłeś recykling w swoim domu?

KONKURS „EKOMODA”

Do pt. 16.09.2016  uczniowie poszczególnych klas IV-VI przynoszą przedmioty (materiały-odpady, które po wykorzystaniu zostałyby wyrzucone, np. plastikowe opakowania, butelki, puszki, makulatura, reklamówki, płyty CD itp.) potrzebne do wykonania pracy pt.: „Ekostrój”. Przez tydzień, pod okiem wychowawców, każda klasa przygotowuje jeden „ekostrój” (damski lub męski). Gotowy „ekostój”, na wieszaku, składamy u p. D. Kułakowskiej (na zapleczu w sali nr 24) do poniedziałku 26.09.2016 r. Pokaz  „ekomody” i ocena „ekostrojów” nastąpi podczas apelu porządkowego, podczas którego zostaną także przyznane punkty do Superklasy.

Zadanie indywidualne dla uczniów z  klas IV-VI (ocena zachowania + 5 punktów):

puste opakowanie po mleku pomalować farbą  lub okleić kolorowym papierem, namalować okna, drzwi, dach- żeby przypominał dom. Na koniec wsypać  do środka szklankę suchego pisku. Na spodzie podpisać imię, nazwisko, klasa.

Pracę wraz z metryczką zawierającą imię, zawisko i klasę autora należy przynieś w czwartek (15.09.2016) lub w piątek (16.09.2016) i przekazać do p.:D. Kułakowskiej lub J. Szczepańskiej

KONKURS

W pt. 16.09.2016 uczniowie klas I-VI ubierają się na zielono – im więcej zielonych elementów ubrania (np. koszulka, spodnie, szalik, czapka, skarpetki, rajstopy, kokardki we włosach, chusty itp.), tym więcej punktów dla klasy. Komisja konkursowa zliczy liczbę zielonych elementów i przeliczy na punkty. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę niespodziankę.

Po rozstrzygnięciu konkursu – na 4. lekcji zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

 Dyrektor Z S-P w Główczycach informuje, iż podręczniki dla uczniów kl. I-V są  bezpłatne. Podręczniki kupują rodzice uczniów którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczali do klasy VI.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się ze "Szkolnym zestawem podręczników" 

na rok szkolny 2016/2017.

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17

Podręczniki do klas I-III   kliknij tu
Podręczniki do klas IV kliknij tu
Podręczniki do klas V kliknij tu
Podręczniki do klas Vkliknij tu

 

 

Dni Europejczyka

Dni Unii Europejskiej w roku szkolnym 2015/16 spędzimy w klimacie stworzonym przez pisarzy z różnych krajów UE.