Aktualności:

II edycja konkursu „Dobry Duszek”

Samorząd Uczniowski z przyjemnością ogłasza, że II edycja konkursu „Dobry Duszek” została otwarta 13 października 2014 roku.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowany przez grupę teatralną "Antrakt", którego opiekunką jest pan Katarzyna Zawadzka. 

Koduj z Klasą

Nasza szkoła bierze udział w akcji "Koduj z Klasą". Celem akcji jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W ramach akcji zostanie przeprowadzonych kilkanaście lekcji kodowania w klasach 3 - 6 w okresie od października do połowy grudnia 2014 roku. Akcję prowadzą Danuta Kułakowska oraz Robert Kułakowski. Wymienieni nauczyciele ukończyli szkolenie i nabyli uprawnienia do prowadzenie wyżej wymienionej akcji.
Informacja o programie.

Wycieczka do lasu i Nadleśnictwa Damnica

22 września 2014 roku uczniowie klas V ZSP w Główczycach, pod opieką p. Danuty Kułakowskiej, p. Lidii Wnorowskiej-Grajper i p. Joanny Szczepańskiej, udali się na wycieczkę do lasu i Nadleśnictwa Damnica. Głównym celem wycieczki było przybliżenie uczniom tematyki leśnej.

Rajd po Lęborku

13 września 2014 roku uczniowie klas II-VI ZSP w Główczycach, pod opieką p. Agnieszki Łuczki i p. Joanny Szczepańskiej, wzięli udział w 122. wędrówce z Głosem Pomorza. Na starcie rajdu uczestnicy mięli okazję obejrzeć lęborski dworzec kolejowy, który został niedawno wyremontowany.